kitab

kitab
is. <ər.>
1. Üzərində hər hansı bir mətn olan vərəqlərin bir araya gətirilərək tikilib cildlənmiş nəşriyyat növü. // Əlyazması şəklində olan bu cür əsər. Qalın kitab. Böyük kitab. – Nə qədər ki, qamusları vərəqlədim, nə qədər ki camaat içində dolandım, «millət» sözünü nə eşitmədim, nə də bir kitabda gördüm. C. M.. Pul qalmadı, baxmışam hesabə; Getdi qələmə, kağız, kitabə. M. Ə. S.. Əski kitabları araşdırıb qocaman bir kitab aldım. S. H.. // Ayrıca çap olunmuş və ya çapa hazırlanmış böyük, ya kiçik həcmli əsər. Kitab yazmaq. Kitab nəşr etmək. Maraqlı kitab. Kitabın müəllifi. Kitab palatası – Azərbaycanda mərkəzi biblioqrafiya idarəsinin adı.
2. Hər cür yazı üçün cildə tikilmiş kağız vərəqləri. «Qılınc və qələm» romanı iki kitabdan ibarətdir. Kitab dili – canlı dildən fərqli olaraq yazılı ədəbi dil üçün səciyyəvi olan dil, üslub.
◊ Kitab açdırmaq din. – Quranla fala baxdırmaq. Aman ay molla dayı, bir kitab açdır, fala bax; Tapmasan çarəsini, sən də de ordan: «ölübə!» M. Ə. S.. Kitab açmaq din. – Quranla fala baxmaq. Abidi çağırıb dedilər: – Bir kitab aç, görək padşahın dərdi nədir? (Nağıl). Kitab bağlamaq – tərifnamə yazmaq, mədh etmək. Adına kitab bağlamaq. – Bağladım vəcdə gəlib hüsnünə şerimlə kitab; Bu yolun yolçusu tək dərdə dözüb çəkdim əzab. S. Rüst.. <Kərim baba:> . . Mən əgər yazı-pozu bilsəydim, gənclikdə göstərdiyim igidlikləri bir-bir yazar, böyük bir kitab bağlardım. A. Ş.. Kitab bağlanmaq – sona çatmaq, sona yetmək, iş bitmək. <Aftil:> Bəh, bəh! Kitab bağlandı. C. C.. Kitab əhli – bax əhli-kitab («əhl»də). Kitaba baxmaq – bax kitab açmaq. Kitaba əl basmaq din. – Qurana and içmək. Kitabı bağlanmaq – axırı olmaq, sonu çat- maq, işi bitmək, qurtarmaq. Artıq kitabı bağlandı. – Daha bunun kitabı bağlandı, – deyə bəzən neftçilər quyudan əllərini üzdülər. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Kitab — (arabisch ‏كتاب‎, DMG Kitāb ‚Buch‘) bezeichnet: Bücher allgemein Kitab at ta arruf, Beschreibung des Sufismus, 10. Jh. Kitab al Fihrist, Bücherindex, 10. Jh. Kitab al Manazir, naturwissenschaftliche Schrift, 10./11. Jh. Kitab al Sulaw,… …   Deutsch Wikipedia

  • Kitab — ( ar. کتاب) is the Arabic word for book. The word is also used in the Persian, Swahili (as kitabu ), Hindi, Punjabi, Urdu, and Turkish (as kitap ) languages. It is part of titles of many Arabic language books. Some prominent examples are:*Al… …   Wikipedia

  • kitab — (n.) Islamic, a book, especially the Quran or the Bible, 1885, from Arabic kitab book, lit. a writing, from Aramaic kethabh a writing …   Etymology dictionary

  • Kitab — (arabisch, d.i. Schrift), 1) so v.w. Koran: 2) das Buch, in welchem die Thaten der Menschen durch Engel eingeschrieben werden …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Kitâb — Kitâb, häufig in orientalischen Büchertiteln, ist das gewöhnliche arabische Wort für »Buch« …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Kitab — Kitab, Stadt in Bochara, s. Schehr i sebs …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • KİTAB — Kitab. * Levh i mahfuz. * Kur ân …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Kitab — {{Ficha de artista musical |Nombre = Kitab |Imagen = Kitab.jpg |Fondo = grupo o banda |Tiempo = 1998 actualidad |Origen = Quito, Ecuador, |Estilo = Punk Rock |Miembros = Christian Basabe (Guitarra, Voz) Alfredo Arguello (Bajo, voz) Mauricio… …   Wikipedia Español

  • kitabət — is. <ər.> klas. 1. Yazı yazma sənəti, yazma. Əqlimi puç etdi kitabət, yazı. Ə. N.. Kitabət etmək – yazmaq. Ayrıayrı hərə kitabət edir; Xacələr onlara nəzarət edir. A. S.. 2. Katiblik, katib vəzifəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kitab — ə. 1) müəyyən mətn yazılmış, ən azı 48 səhifədən ibarət cildlənmiş əsər; 2) yazı yazmaq, haqq hesab etmək üçün cildlənmiş böyük ölçülü dəftər; dəftərxana kitabı; 3) ədəbi və ya elmi əsər. Kitabi asimani Allah tərəfindən göydən nazil edilmiş üç… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”